Екстендери

Екстендерите (Extenders) на Gefen позволяват изпращането цифрови или аналогови аудио и видео сигнали на стотици метри от източника. Съществуват най-различни методи за свръзка, включително свързване на източника и приемника по кабел или безжично, използване на ретранслатори и усилватели, чрез използване на оптични, коаксиални или мрежови кабели и други.

Производител
Gefen
Към сайта на производителя