Highland Audio

Френската компания Highland Audio изработва елегантни висококачествени високоговорители. Всеки техен детайл е подбран с цел оптимално акустично изживяване. В края на производствената линия, всеки произведен високоговорител се тества с толеранс от максимум 2.5%.