Акустична обработка при изграждане на домашно кино

Акустична обработка при изграждане на домашно кино

Акустичната обработка представлява намаляване или контролиране на отраженията с цел да се постигнат оптималните акустични параметри. Оптималната акустична среда на едно помещение се определя от обема и предназначението му. Много често в помещенията, в които живеем или работим има акустични дефекти, които правят невъзможно да се води разговор или дори да се стои продължително време. Дълго време на реверберация и флатер ехо са типични проблеми на помещения без акустична обработка. Допълнително необработеното помещение е много шумно, тъй като излъчената от източниците на шум звукова енергия остава в помещението и претърпява множество отражения.
При кина и помещения за Hi-Fi стерео е добре да се осигури ниско време за реверберация, т.е. приглушено помещение.
Неправилното прилагане на акустични материали често води до влошаване на звуковата картина в помещенията. Често срещан пример за подобно приложение е да се монтират пирамидални звукопоглъщащи пана от акустична пяна в помещение, в което не е въведено звукопоглъщане за ниски честоти и резултатът е още по – голямо маскиране на средни честоти и високи честоти.
Поради тази причина следва да бъде изготвен акустичен проект или да се проведе професионална консултация с инженер от нашия екип.
Нашият екип от професионалисти предлага предварително заснемане и измерване на времето на реверберация или разбираемост в не третирано помещение:

  • Модален анализ на помещението;
  • Изследване на отражения;
  • Изчисляване на необходими площи и вид на звукопоглъщащо третиране;
  • Оптимално разположение на звукопогълтителите;
  • Звуково налягане и време на реверберация в различни точки от помещение;
  • 3D визуализация;
  • Количествено-стойностна сметка;
  • Измерване на постигнатите резултати;

За по-подробна информация можете да се свържете с нас.

Scroll to Top
Call Now Button