Планиране, проектиране и окабеляване

Планиране, проектиране и окабеляване

След подбора на системата и компонентите, ние подготвяме цялостен проект на помещението, в което ще бъде изградено домашно кино. Изготвяме сметка за разходите, извършваме акустичен и функционален анализ и подготовка на помещенията. При нужда и желание от страна на клиента, могат да се извършат акустични измервания и да се издаде протокол с получените характеристики. Окончателният вариант на проекта се обсъжда и утвърждава заедно с клиента, преди да се пристъпи към доставката на компонентите, монтажа и окончателното предаване на завършения проект.
Eкипът на Аудио Арте разработва идеите и проектите на своите клиенти със специализиран софтуер за  аудио и видео интеграция на американската компания D-Tools, която е световен лидер в създаването и развиването на такъв софтуер. С помощна на този софтуер се постига максимална ефективност в работата по даден проекти и оптимизиране на разходите на клиента.

Scroll to Top
Call Now Button