Видео калибрация на система за домашно кино

Видео калибрация на система за домашно кино

Видео калибрирането е набор от операции с помощта на специализирана апаратура, чрез които се презицират функционалните възможности на вашата система за домашно кино.
Видео калибрирането значително подобрява образа при домашно кино. Чрез него картината става по-остра, фокусирана, с пълна разделителна способност и по-точен баланс на цветовете. Така ще можете да се наслаждавате на любимите си филми и концерти в пълният им блясък. Също така, чрез професионално видео калибриране можете да подобрите на енергоспестяването в дисплеи и прожектори с до 50%.
Екипът на фирма Аудио Арте разполага със инжинери специалисти и апаратура, които ще намерят най-точното решение за вашата система за домашно кино.

Scroll to Top
Call Now Button